Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku

historia

dodano: 2014-12-14 12:41:20

 

HISTORIA UTWORZENIA  SCHRONISKA  DLA  ZWIERZĄT  MAŁYCH

 

 

14.03.2012r. – propozycja przejęcia obiektów od Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych

                           Straży Granicznej za kwotę 1 mln zł   

           

12.11.2012 r. – pisemne wystąpienie Przewodniczącego Zarządu do Komendanta

                            Głównego Straży Granicznej w Lubaniu p. Dominika Tracza o

                            obniżenie  kwoty wpłaty na Fundusz Wsparcia w zamian za przejęcie

                            obiektów na schronisko

                          

 

3.12.2012r.    -   kwota za obiekty wynosi już 650 tys. zł . Zarząd uważa, że jest

                         za wysoka. Max jej wysokość powinna wynosić 500 tys. zł

 

 

IV-IX 2013r.   -  podpisywanie z gminami umów na realizację zadania polegającego                     na przejęciu na własność obiektów od Skarbu Państwa na

                            utworzenie schroniska. Gminy wpłaciły  55.000 zł w dwóch

                            ratach.

 

6.06.2013r..   -   podpisanie umowy z OSS SG na przekazanie 550.000 zł na Fundusz                             Wsparcia dla OSS SG w dwóch ratach:

                             - I rata w wysokości 247.500 zł do dnia 10.06.2013r.

                             - II rata w wysokości 302.500 zł do dnia 15.07.2013r.

 

 VI – VII 2013 -   podjęcie uchwał przez gminy w sprawie wyrażenia zgody na

                              przejęcie przez Związek nieruchomości od Skarbu Państwa z

                              przeznaczeniem na utworzenie schroniska

 

 

17.07.2013r. – przyjęto ustalenia: składka członkowska będzie wynosiła na 2014r.

                           1 zł od mieszkańca i 4 zł od mieszkańca wpłata na utworzenie

                          schroniska, płatna w 4 ratach w roku 2014

 

6.09.2013r.    -   zlecenie na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla

                            utworzenia schroniska dla zwierząt małych  - Inżynieria Budowlana

                            Paweł Młynek

 

 

30.09.2013r. -  przekazanie obiektów przez Ośrodek SS SG na rzecz Skarbu

                          Państwa.

 

1.10.2013r.    – obiekt ochrania firma RIM  Zakład Pracy Chronionej Roman Moneta i

                             Wspólnicy

 

9.10.2013r.   -  umowa na wykonanie prac projektowych. Dokumentację wykonała

                        Inżynieria Budowlana Paweł Młynek.

 

31.10.2013r. -  podpisanie umowy użyczenia ze Skarbem Państwa na nieruchomość.

26.11.2013r.  – podpisanie aktu notarialnego

 

 23.12.2013r. – gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa

 

 16.12.2013r.  -  decyzja o warunkach zabudowy od Wójta Gminy Platerówka

 

  27.01.2014r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z

                          firmą  „CZESTER” Biuro Architektoniczno – Budowlane Czesław

                          Pikuła

 

 21.02.2014r.  -  decyzja Wójta Gminy Platerówka na wycinkę drzew - 51 szt.

 

  07.03.2014r. – ogłoszenie I przetargu na wykonanie I etapu robót. Unieważniono go

                             z powodu niewystarczających środków finansowych (zapewnione

                             środki w budżecie to kwota 395 tys. zł, najtańsza oferta wynosiła

                             695.000 zł )

 

24.03.2014r. unieważnienie I etapu robót budowlanych

 

12.03.2014r.  – decyzja Starosty Lubańskiego – uzyskanie pozwolenia na budowę

 

27.03.2014r.  -  złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

                            i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielnie pomocy finansowej

                            na dofinansowanie budowy I etapu schroniska

 

31.03.2014r. – ogłoszenie II przetargu na wykonanie robót. Oferty otworzono w dniu

                            16.04.2014r. Najtańsza oferta 670 tys. zł.

 

03.04.2014r. -   uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

 

5.05.2014r.    -  zawiadomienie  z WFOŚiGW o przyznaniu pożyczki w wysokości

                            145.000 zł i dotacji 135.000 zł

 

12.05.2014r. -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie I

                            etapu robót budowlanych

 

29.05.2014r. – podpisanie umowy z firmą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo                  Usługowe Import Export Izabella Jasińska z s. w Biedrzychowicach

 

27.06.2014r. – podpisanie umowy dotacji i pożyczki z WFOŚiGW

 

01.07.2014r. – ogłoszenie I  przetargu na prowadzenie schroniska

 

08.07.2014r. – unieważnienie przetargu na prowadzenie przetargu – nie złożono

                        żadnej oferty

 

09.07.2014r.  – ogłoszenie II przetargu na prowadzenie schroniska

 

17.07.2014r. – rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie schroniska – I oferta –

                        Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery „ Sp. z o.o w

                            Lubomierzu

 

14.08.2014r. – podpisanie umowy z firmą Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

                        „Izery” Sp. z o.o  w Lubomierzu na prowadzenie schroniska          

 

21.08. 2014r. – nadanie adresu korespondencyjnego dla schroniska – Przylasek 18

 

10.09.2014r. – zakończenie i gotowość do odbioru robót budowlanych związanych z I

                           etapem robót budowlanych.

 

19.09.2014r.  – protokół odbioru końcowego.

 

22.09.2014r. – wniosek:

                          -  do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpis do rejestru

                            podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego lekarza Weterynarii                    w Lubaniu i nadania weterynaryjnego numeru  identyfikacyjnego dla

                            schroniska

 

                         - do Straży Pożarnej

                         - do SANEPID-du

                      -  do PIP-u

 

 

 

Ponadto                                        
 

 

- opracowano mapę do celów projektowych

-obiekt ubezpieczono

- wykonano operat wodno-prawny

- uzyskano interpretację indywidualną  przepisów prawa podatkowego dot. podatku   

  akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku gazu propan-butan

Wyszukiwarka


Dziś trafiłem